NİSAN AYI FAALİYETLERİ
Bahçe temizlikleri yapılarak, yabancı maddelerin bahçeden uzaklaştırılmasına devam edilir.

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

Mart ayı sonlarında mücadelesi yapılmamışsa- yapılamamışsa, fındık gal sineğine ve fındık yaprak delenine karşı (ilk ilaçlamadan 20 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır) ilaçlama yapılır.

Ay sonuna doğru şartlar müsait olduğunda fındık kozalak akarına karşı ilaçlama yapılır.

Fındık yeşil kokarca mücadelesine devam edilir. Nisan ayının ikinci yarısında erginlerin çıkışı en üst düzeyde olacağından kimyasal mücadeleye gerek duyulduğunda bahçelerin seçimi yapılarak kimyasal mücadele yapılır.

Fındık yaprak delenine karşı; ilkbaharda yapılacak kimyasal mücadeleye Mart sonlarında başlanır, ilaçlamadan 15 gün sonra tekrar ön sayım yapılarak ilaçlamayı gerektirecek zararlı yoğunluğu varsa, ikinci ilaçlama uygulanır.

Kozalak akarına karşı en uygun mücadele zamanı, akarların göçünün yoğun olduğu nisan sonu mayıs başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde uç sürgünler 4.0-4.5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler mercimek (yaklaşık 3 mm çapında) büyüklüğündedir. İlaçlamalar bir hafta içinde bitirilir.

Fındık yeşil kokarcası ile mücadele edilir.


facebook twitter pinterest google-plus

EnglishTurkey