MART AYI FAALİYETLERİ
Dip sürgünü alımı ve yabancı ot temizliği yapılır.

Tarım aletlerinin temizliği, bakımı ve onarımı ile kalibrasyonlarına dikkat edilerek yapılır.

Azotlu gübrelerin tavsiye edilen miktarı üzerinden 1/3’ü bu ay içinde kullanılır.

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

Tomurcuklar patlamadan önce önceki aylarda yapılmamış ise, virgül kabuklu biti mücadelesi yapılır.

Tomurcuklar patlamaya başlarken bakteriyel yanıklık hastalığına karşı ilaçlama yapılır.

Ay sonuna doğru fındık galsineğine karşı ilaçlama (ilk ilaçlamadan 20 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır) ve fındık yaprak delenine karşı ilaçlama yapılır.

Bu ayda hava sıcaklığı 18–20°C’ ye ulaştığında bahçelerde yeni dalkıran galerileri tespit edilirse, bu zararlıya karşı bir ilaçlama yapılır.

Fındık filiz güvesi mücadelesi hasat sonunda yapılmamışsa, Mart başında yapılır.

Fındık yaprak delenin mücadelesi, dalkıran mücadelesi ile aynı ile yapılır.

Fındık filiz güvesi ile bulaşık olan bahçelerde bir ön sayım yapılarak mücadeleye gerek olup olmadığın karar verilir. Bu amaçla;5000 ağaçtan 50 ağaç işaretlenir. Her işaretli ağaçtan alt, orta ve üst kısımlarından 10’ar olmak üzere 30 yaprak alınıp, zarar belirtisi olanlar sayılır. Zarar görmüş yaprak oranı %15 olduğunda mücadeleye karar verilir. Kimyasal mücadele, larvaların erkek organlara ve kozalaklara göç ettiği yaprak döküm başlangıcına (eylül sonları) kadar yapılır.

Dalkıran zararlısı ile mücadele için 5000 ağaçtan 50 ağaç işaretlenir. İşaretli ocakların her birinden temsil edici nitelikte üçer dal seçilir. Mart-haziran ayları arasında bu dallar üzerindeki bütün galeriler sayılarak kaydedilir. Ağustos ortalarından sonra aynı dallar üzerindeki galeriler tekrar sayılır. İki sayım arasındaki artış, yeni galeri sayısını gösterir. Bundan yararlanarak 10 ağaçtan seçilen 30 dala isabet eden 9 yeni galeri sayısı bulunursa ilaçlamaya karar verilir. Dalkıran mücadelesi, ergin dişilerin galeri açmalarını önlemek amacıyla yapılır. Bunun içinde ergin çıkış döneminde dişiler dallara girmeden önce ilaçlama yapılır. Zararlıya karşı kimyasal mücadele hava sıcaklığı 18-20ºC’ye ulaştığında bahçede yeni galeriler aranır. Taze odun talaşlarının görüldüğü yeni galeriler tespit edilince bir ilaçlama yapılır.


facebook twitter pinterest google-plus

EnglishTurkey