FINDIK FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
FINDIK FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Fındık, bitkiler âleminde, Fegales (Kayınağacıgiller) takımının Betulaceae (Huş ağacıgiller) familyası içinde yer alan Corylus cinsine ait sert kabuklu bir meyvedir. Bu cins içinde 25’i bulan yabani türleri, kuzey kürede Japonya’dan Kuzey Amerika’ya kadar uzanan ılıman iklim kuşağını yaygın olarak kaplar. Kültür fındık çeşitlerimizin önemli bir kısmı Corylus maxima ile Corylus avellana’nın melezleridir. Kültür formlarının kaynağını oluşturan en önemli türleri, Artvin’den Kırklareli’ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Dağları ile Kuzey geçit bölgesinde yoğun olarak bulunur.

M.Ö. 2838 yıllarında Çin’de var olduğu saptanan fındığın, Çin Seddi’ni aşan Türk’ler tarafından İran üzerinden Anadolu’ya getirildiği tarihi belgelerde bulunmaktadır. Fındığın, Doğu Karadeniz Bölgesi Ekolojisinde kültür çeşitlerini oluşturup 1403 yılından beri dış satımının yapıldığı bilinmektedir.

Kültür fındığı Doğu Karadeniz Bölgesinden Yunanistan’a oradan da İtalya’ya götürülmüş, İtalya’nın Avellana şehrinde yetiştirildiği için de Corylus avellana adını bu yöreden almıştır. (FAE)

Türkiye, Dünya fındık üretiminde önemli bir ülke olmasına rağmen bu güne kadar kurulu bahçelerin tamamına yakını, doğal melezleme yöntemi ile elde edilen fidanların, çiftçilerimiz tarafından selekte edilmesi yöntemi ile elde edilmiştir. Yüzyıllardan beri devam eden bu yöntem, çok sayıda çeşit veya tipin doğal melezlemeler ve üretici seleksiyonları sonucunda ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Bu çeşit ve tip zenginliğinin yanında aynı çeşidin bitkileri arasında meyve ve bitkisel özellikler bakımından bazı farklılıklar görülebilmektedir. Dolayısıyla, bir çeşidin çok farklı tipleri ortaya çıkmış, bunlardan hangilerinin daha uygun olduğu üzerinde hala çalışılmaktadır. Bunun sonucu da uzun yıllar alacaktır.

Diğer taraftan, bitkiler arasında zaman zaman gerçekleşen mutasyon ve doğal melezlemeler sonucu aynı çeşit içerisinde bile geniş bir varyasyona rastlanabilmektedir. Oluşan yeni varyasyonlar ekonomik değerleri itibariyle esas çeşide nazaran daha iyi olabileceği gibi daha kötü de olabilmektedir.

Günümüzde artık bu handikapları ortadan kaldıracak, Abiyotik faktörler açısından en uygun çeşitlerin temini ile elde edilecek bir sisteme bağlı ve ruhsatlandırılmış, güvenilir, emin eller tarafından yetiştirilen fındık fidanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu güne kadar söz konusu fidanların üretimi için gerekli izinleri alınmış ve  tam manasıyla ticari amaçlı fındık fidan yetiştiriciliği yapılmamıştır. Giresun ilinde kurulu bulunan Fındık Araştırma Enstitüsü, fındık fidanı üretimine başlamış olsa da, bu üretim içerisinde çeşitli çalışmaları da barındırdığı için genel ihtiyaca cevap verememektedir. Bahçesini yenilemek isteyen insanların bu yönde ihtiyaçlarının karşılanamaması, yıllarını fındığa vermiş bir ülke insanı olarak bizi bu konuya eğilmeye itmiştir.

Bu nedenlerle, ŞG KÖLEOĞLU LTD firması olarak rasyonel ve hümanist değerler üzerinden düşündüğümüzde bu hususun, ülkemiz için bir ihtiyaç olduğu kanaatine vararak bu konuda yatırım yapmaya karar verdik.

Bizim üreteceğimiz fidan, verimli, yüksek kalitede ürün veren, vitaminler ve mineral maddelere duyarlı, hastalıklara ve zararlılara dirençli, Abiyotik çevre koşullarına toleranslı, kuvvetli yapıya sahip, adaptasyonu yüksek, yıllık verim farkı çok az olan, endüstriyel tarıma uygun, çok iyi formatlanabilen, bakımı kolay ve ekonomik, yüksek enerji içeren ve diğer nitelikler açısından en uygun verimi yüksek klonların, mevcut zengin fındık popülâsyonundan seçilmiş çeşitler ürerinden elde edilmiş üç çeşit üzerinde çalışmaktayız.

Fındık yetiştiriciliğinde yapılması gereken işlerin başında, alana ve alanın bulunduğu konuma uygun fidan seçimi ile iyi bir dikim sistemi gerekliliğidir. Bahçe kurulacak alanın, denizden yüksekliği, toprak yapısı, eğimi, yöneyi, yağış, rüzgâr ve nem unsuru gibi daha bir çok hususun iyice irdelenmesi gerekir. Arazi irdelenmesinin hemen peşinden, uygun çeşidin tespit edilmesi ve sonra da dikim sisteminin belirlenmesi. Ocak (çoklu dal) sistemi, Tek dal sistemi, Sıra sistemi ve Çift sistemi diye 4’e ayırdığımız dikim sisteminin belirlenmesi gerekir.

Ülkemizde bulunan fındık bahçelerinde verim düşüklüğünün en büyük sebeplerin başında, dikimde sisteme uymama ve çeşit seçiminde yapılan yanlışlıklar gelmektedir.

Bizler, bugüne kadar elde ettiğimiz kurumsal bilgi ve tecrübelerimizin bu konuda yeterli olduğunu düşünüyoruz.

 


facebook twitter pinterest google-plus

EnglishTurkey