EYLÜL AYI FAALİYETLERİ
Hasat ve harman işlemlerine devam edilir.

Budama ve kök sürgünleri temizliği yapılır.

Hasat sonu bir miktar azotlu gübre uygulaması yapılır.

Analiz için toprak örnekleri de alınma şekillerine göre bu dönemde alınır.

Harman sonu fındıklar soğutularak çuvallanır ve paletler üzerinde, yan ve kenarlardan hava alacak şekilde depolanır.

Depo alanlarının tamamı, haşare ve diğer zararlılardan temizlenir.

Bahçede hasat sonu oluşan kırık, kuru ve diğer şekillerde etkilenen dalların temizlenmesi yapılır.

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

Bir önceki ay yapılmamış ise, fındık filiz güvesine karşı bir ilaçlama ve bakteriyel yanıklığa karşı ilk ilaçlama yapılır.

Mayıs böceğine karşı topraktan ilaçlaması yapılır.

Filiz güvesi ilaçlaması etkili olmamışsa, hasat sonunda yeniden ilaçlama yapılır.

Mayıs böceğine karşı Kimyasal mücadele, sonbahar yağmurlarını müteakip hava sıcaklığı henüz uygun durumdayken larvalar toprak yüzeyine yakınken yapılır.


facebook twitter pinterest google-plus

EnglishTurkey