EKİM AYI FAALİYETLERİ
Budama ve kök sürgünleri temizliği yapılır.

Toprak örnekleri de, alınma şekillerine göre bu dönemde alınır.

Fındık ocağında, dal kesimi ve dal içi budama; dallar yaprağını dökme durumunda Ekim ve Kasım aylarında kış soğukları da başlamadan kesim ve budama şeklinde fındık bitkisi tekniğine uygun olarak kültüre alınır.

Tarım aletlerinin temizliği, bakımı ve onarımı ile kalibrasyonlarına dikkat edilerek yapılır.

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

Bir önceki ay, mayıs böceği mücadelesi yapılmamışsa, bu ayın ortalarına kadar topraktan ilaçlama yapılır

Külleme hastalığının görüldüğü yerlerde, yere dökülen yapraklar toplanarak bahçeden uzaklaştırılır.


facebook twitter pinterest google-plus

EnglishTurkey