ARALIK AYI FAALİYETLERİ
Toprak düzenleyici maddeler ile su tutucu maddeler, toprağın tava geldiği ve işlenmeye en elverişli olduğu zamanda, toprak ile harç yapılarak, tamamen toprağa verme işlemi ile uygulanır.

Toprak analizi sonuçlarına göre Potasyum, Fosfor ve Kireç uygulamaları yapılır.

Tarım aletlerinin temizliği, bakımı ve onarımı ile kalibrasyonlarına dikkat edilerek yapılır.

Budama ve kesim işlemleri +5 °C nin altında yapılmaz.

Ahır, tavuk, koyun, kompost, züruf gübrelerini, gübre uygulama tekniklerine göre, kökten bir metre dıştan başlayarak, 60-70 cm banda serpilerek 5 cm derinliğinde çapalanarak toprağa karıştırılır.

Üretim alanlarında bulunan ve üretim esnasında kullanılan tarımsal aletlerin işleyişini engelleyen taş, kök veya diğer maddeler, toplanarak alandan uzaklaştırılır.

Dikim ve budama işlerine devam edilir.

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

Budama, kök, dip sürgünü temizliği yapılarak kurumuş dallar temizlenir. Dalkıran gözüken dallar, kesilerek bahçeden uzaklaştırılıp, yakılır.

Yaprağı dökülmüş alanlarda, külleme hastalığını önlemek amacı ile yapraklar toplanarak alandan uzaklaştırılır.


facebook twitter pinterest google-plus

EnglishTurkey