AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ
Fındık hasadı, yetkili kurumların sahil bölgeleri hasat tarihini tespiti ile başlar. Hasat edilen ürün, harman ve kurutma işlemleri, usulüne uygun yapılır. Hasat hijyenine dikkat edilir.

Analiz için toprak örnekleri de, alınma şekillerine göre bu dönemde alınır.

Hasat bitiminde; azotlu gübrenin bir bölümü usulüne uygun olarak uygulanır.

Hasat depolama, kurutmada mutlaka aflatoksin oluşumunu engelleyici önlemler alınır. ( Aflatoksin: Toprağa düşen fındığın, toprakta uzun süre kalmasından oluşan bir hastalıktır. Hasatta buna dikkat edilerek fındığın uzun süre toprakta kalmaması sağlanır.

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

Hasadın bittiği bahçede, hasattan hemen sonra gerekli ise fındık filiz güvesine karşı ilaçlama yapılır. Ay sonunda, gerekli ise bakteriyel yanıklığa karşı ilk ilaçlama yapılır.


facebook twitter pinterest google-plus

EnglishTurkey